OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Gmina Sośnie

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3072

  2024-05-14 12:31:43

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3072 usytuowanej w Sośniach dz. nr ewid. 280/9, obręb Sośnie eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o.

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne EOP4E00040 GPZ Sośnie

  2024-02-01 10:55:59

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, zlokalizowanej w m. Sośnie, przy ul. Wielkopolskiej eksploatowanej przez ENERGA Operator, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (udostępnione zgodnie         z art. 152 ustawy Prawo...

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT34729 SOŚNIE

  2023-11-06 13:04:20

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT34729 SOŚNIE, zlokalizowanej w miejscowości Sośniee, przy ul. Jerzego Lanca dz. nr ewid. 238/11, obręb Sośnie

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT34729.15 SOŚNIE

  2023-10-30 11:47:17

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT34729.15 SOŚNIE, zlokalizowanej w miejscowości Sośne, przy ul. Jerzego Lanca dz. nr ewid. 238/11, obręb Sośnie

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 5865

  2022-04-01 16:08:11

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 5865 (67524N!) GRANOWIEC (PKA_SOSNIE_GRANOWIEC), zlokalizowanej w miejscowości Granowiec, na dz. nr ewid. 370, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo...

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 5865 (67524N!) GRANOWIEC (PKA_SOSNIE_GRANOWIEC), zlokalizowanej w miejscowości Granowiec, na dz. nr ewid. 370, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-09-02 13:11:51

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 5865 (67524N!) GRANOWIEC (PKA_SOSNIE_GRANOWIEC), zlokalizowanej w miejscowości GRANOWIEC, na dz. 370, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  2021-09-02 12:07:21

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT34729 SOŚNIE, zlokalizowanej w miejscowości Sośnie, ul. Jerzego Lanca, na dz. nr ewid. 238/11, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-05-28 15:46:13

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSI3071, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 371/1, 63-435 Granowiec, gm. Sośnie, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2019-12-18 13:16:45