OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Sport

  Wykreślenie z ewidencji klubu sportowego nieprowadzącego działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego

  2023-05-18 16:08:09

  WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH Jednostka prowadząca - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Wymagane dokumenty  Etap I Zawiadomienie do Starosty Ostrowskiego  o wszczęciu postępowania likwidacyjnego /do pobrania/...

  Wydawanie wyciągów o wpisie do ewidencji klubów sportowych

  2023-05-12 11:02:08

  WNIOSEK O WYDANIE WYPISU Z EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH Jednostka prowadząca - Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Sportu Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji klubów sportowych. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w...

  Wpis do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej i uczniowskich klubów sportowych

  2023-03-17 12:35:57

  WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH Jednostka prowadząca - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Wymagane dokumenty Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych. Protokół zebrania założycielskiego wraz z: uchwałą o powołaniu...

  Zmiany w ewidencji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych

  2023-03-17 09:15:38

  WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH W EWIDENCJI KLUBÓW SPORTOWYCH Jednostka prowadząca - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Wymagane dokumenty Wniosek o zmianę danych w ewidencji klubów sportowych Protokół z Walnego Zebrania Lista obecności na Walnym...