OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

V kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 marca 2017

  2017-04-06 10:58:08

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 marca 2017

  2017-04-06 10:56:58

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 7 marca 2017

  2017-03-22 10:59:57

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 10 lutego 2017

  2017-03-10 08:48:52

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 grudnia 2017

  2017-03-10 08:46:45

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 lutego 2017

  2017-03-01 12:55:04

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 lutego 2017

  2017-02-23 12:13:46

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 stycznia 2017

  2017-02-17 12:56:20

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 stycznia 2017

  2017-02-17 12:55:17

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 10 stycznia 2017

  2017-02-17 12:54:23

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 stycznia 2017

  2017-02-06 19:37:17

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 grudnia 2016

  2017-01-16 15:04:29

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 grudnia 2016

  2017-01-04 15:43:55

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 listopada 2016

  2016-12-16 12:30:03

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 grudnia 2016

  2016-12-16 12:27:37

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 listopada 2016

  2016-12-16 12:26:01

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 listopada 2016

  2016-12-16 12:10:54

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 listopada 2016 roku

  2016-11-30 12:07:37

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 26 października 2016 roku

  2016-11-17 10:27:15

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 października 2016 roku

  2016-10-31 08:22:01

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10