OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

V kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 maja 2016 roku

  2016-06-13 11:46:53

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 maja 2016 roku

  2016-06-06 12:36:18

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 maja 2016 roku

  2016-06-02 14:50:02

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 26 kwietnia 2016 roku

  2016-05-23 08:52:47

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 20 kwietnia 2016 roku

  2016-04-28 13:10:23

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 12 kwietnia 2016 roku

  2016-04-25 15:04:19

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 marca 2016 roku

  2016-04-14 10:07:02

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 marca 2016 roku

  2016-04-14 10:05:46

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 marca 2016 roku

  2016-04-14 10:05:29

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 kwietnia 2016 roku

  2016-04-14 10:04:27

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 11 marca 2016 roku

  2016-03-30 09:30:42

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 marca 2016 roku

  2016-03-30 09:29:49

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 2 marca 2016 roku

  2016-03-22 08:21:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 lutego 2016 roku

  2016-03-14 15:00:31

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 lutego 2016 roku

  2016-03-04 19:24:53

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 12 lutego 2016 roku

  2016-02-19 14:52:25

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 lutego 2016 roku

  2016-02-19 14:51:28

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 grudnia 2015 roku

  2016-02-12 14:37:00

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 stycznia 2016 roku

  2016-02-12 14:34:08

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 25 stycznia 2016 roku

  2016-02-12 14:22:46

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10