OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

V kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 11 października 2016 roku

  2016-10-21 08:22:21

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 października 2016 roku

  2016-10-21 08:21:19

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 września 2016 roku

  2016-10-13 15:17:15

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 września 2016 roku

  2016-10-13 15:16:08

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 14 września 2016 roku

  2016-10-13 15:08:19

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 20 września 2016 roku

  2016-10-11 22:35:21

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 sierpnia 2016 roku

  2016-09-19 09:01:53

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 26 sierpnia 2016 roku

  2016-09-15 11:24:53

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 sierpnia 2016 roku

  2016-09-15 10:20:31

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 sierpnia 2016 roku

  2016-08-24 14:22:46

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 2 sierpnia 2016 roku

  2016-08-24 14:21:25

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 czerwca 2016 roku

  2016-08-24 14:21:06

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 lipca 2016 roku

  2016-08-01 12:05:04

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 lipca 2016 roku

  2016-08-01 11:59:47

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 12 lipca 2016 roku

  2016-08-01 11:56:57

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 czerwca 2016 roku

  2016-07-18 08:57:48

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 czerwca 2016 roku

  2016-07-18 08:56:27

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 14 czerwca 2016 roku

  2016-06-30 13:01:08

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 7 czerwca 2016 roku

  2016-06-30 12:59:44

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 maja 2016 roku

  2016-06-13 11:47:42

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10