OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

IV kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 26 czerwca 2014 roku

  2014-07-01 10:29:20

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 czerwca 2014 roku

  2014-06-18 15:18:38

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 10 czerwca 2014 roku

  2014-06-12 15:35:13

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 3 czerwca 2014 roku

  2014-06-05 13:28:49

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 maja 2014 roku

  2014-05-30 14:46:58

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 maja 2014 roku

  2014-05-26 10:15:35

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 maja 2014 roku

  2014-05-15 11:36:40

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 kwietnia 2014 roku

  2014-05-05 14:50:53

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 kwietnia 2014 roku

  2014-04-24 15:14:03

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 kwietnia 2014 roku

  2014-04-18 13:43:52

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 kwietnia 2014 roku

  2014-04-10 14:49:08

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 marca 2014 roku

  2014-04-02 15:06:57

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 marca 2014 roku

  2014-03-31 15:29:05

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 marca 2014 roku

  2014-03-20 09:43:27

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 11 marca 2014 roku

  2014-03-13 14:04:36

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 25 lutego 2014 roku

  2014-02-28 13:21:18

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 lutego 2014 roku

  2014-02-19 14:12:19

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 lutego 2014 roku

  2014-02-06 13:37:34

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 stycznia 2014 roku

  2014-01-29 13:33:44

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 stycznia 2014 roku

  2014-01-22 09:10:28

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 10