OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

IV kadencja

  Strony: 1 3 4 5 6 7 8 9 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 listopada 2011 roku

  2011-12-14 07:49:26

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 listopada 2011 roku

  2011-12-02 15:00:27

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 listopada 2011 roku

  2011-11-16 15:04:38

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 10 listopada 2011 roku

  2011-11-16 14:48:06

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 3 listopada 2011 roku

  2011-11-16 14:45:26

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 października 2011 roku

  2011-11-07 09:00:56

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 października 2011 roku

  2011-11-04 13:02:36

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 października 2011 roku

  2011-11-04 13:00:06

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 października 2011 roku

  2011-10-19 13:29:34

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 września 2011 roku

  2011-10-19 13:19:23

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 września 2011 roku

  2011-10-03 12:30:24

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 września 2011 roku

  2011-10-03 12:26:21

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 września 2011 roku

  2011-09-20 11:24:56

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 września 2011 roku

  2011-09-20 11:23:49

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 sierpnia 2011 roku

  2011-09-06 13:10:50

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 sierpnia 2011 roku

  2011-08-30 14:15:28

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 lipca 2011 roku

  2011-08-09 11:28:22

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 lipca 2011 roku

  2011-07-26 13:03:50

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 lipca 2011 roku

  2011-07-20 11:18:00

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 lipca 2011 roku

  2011-07-12 10:28:34

  Strony: 1 3 4 5 6 7 8 9 10