OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

II kadencja

  Strony: 1 2

  XXXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 października 2006 roku

  2006-10-30 16:02:38

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 września 2006 roku

  2006-10-20 14:10:01

  XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 14 lipca 2006 roku

  2006-07-18 13:31:37

  XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 czerwca 2006 roku

  2006-07-04 15:43:23

  XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 kwietnia 2006 roku

  2006-04-28 09:08:56

  XXXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 31 marca 2006 roku

  2006-04-04 11:45:54

  XXXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 10 marca 2006 roku

  2006-03-13 14:59:04

  XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 grudnia 2005 roku

  2006-01-04 15:47:43

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 16 grudnia 2005 roku

  2005-12-21 10:07:45

  XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 października 2005 roku

  2005-10-28 15:28:12

  XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 września 2005 roku

  2005-10-04 11:32:53

  XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 17 sierpnia 2005 roku

  2005-08-23 10:18:54

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 czerwca 2005 roku

  2005-07-04 15:29:21

  XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 kwietnia 2005 roku

  2005-04-28 15:04:56

  XXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 31 marca 2005 roku

  2005-04-11 15:29:46

  XXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 22 lutego 2005 roku

  2005-02-28 12:32:51

  XXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 grudnia 2004 roku

  2005-01-05 20:15:53

  XX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 listopada 2004 roku

  2004-12-01 15:06:16

  XIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 września 2004 roku

  2004-10-05 15:48:20

  XVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 lipca 2004 roku

  2004-07-29 13:37:41

  Strony: 1 2